Contact us

You don’t need to know what services you need, our team will be happy to help you decide. We guarantee a reply within 24h.

Learn more about us
Helpline +48 22 350 69 20

Mon - Fr
9am-5pm

You don’t need to know what services you need, our team will be happy to help you decide. We guarantee a reply within 24h.

Helpline +48 22 350 69 20

Mon - Fr
9am-5pm

Write to us

Select the topic and leave us a message and we’ll contact you within 24h.

You can also contact us by e-mail: kontakt@grupaoptima.com

  Visit our office

  Warszawa

  ul. Biała 4/81
  Warszawa 00-895

  Kraków

  ul. Kunickiego 5/201
  30-134, Kraków

  Finanse & Rachunkowość Sp. z o.o. Sp. komandytowa, with its registered office in ul. Biała 4 lok. 81, 00-895 Warszawa, NIP: 5272731743, REGON: 360998637, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, entry number KRS: 0000546741

  Grupa Optima Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków, NIP: 6783097265 [5], REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000340927, kapitał zakładowy 50 000 zł